Hình thức thanh toán

Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng hoặc trao trực tiếp người giao hàng của bưu điện